Copyright                                                                                                Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. (PVF Kft.)                                                                Impresszum

Pesterzsébet Városfejlesztő Kft.

1203 Budapest, Baross utca 40-42.

Tel.: +36-1/284-7064

+36-1/720-5219

Fax: +36-1/285-6316

Email: varosfejleszto@pvf.hu

Web: www.pvf.huÜgyfélfogadás:

Hétfő: 13:30-17:00

Szerda: 8:15-16:00

Péntek: 8:15-12:00

Aktuális hírek

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.


A Pályázat célja


•  A demográfiai igények kielégítésére egy 25 férőhelyes csoportszoba bővítés, felszerelése

A modern nevelési környezet megteremtéséért a játszóudvar felújítása, valamint 2 csoportszoba és kiszolgáló helyiségeinek felújítása, teljes körű akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletben szereplő, kötelező, de eddig hiányzó helyiségek kialakítása (elkülönítő, orvosi szoba, tornaszoba), és eszközeinek beszerzése

A modern nevelési környezet megteremtését, az SNI gyerekek képességfejlesztését és a környezeti nevelést szolgáló eszközök beszerzése, mellyel javul az SNI gyerekek fejlesztés, a nevelés színvonala és a gyerekek környezettudatossága

A projektarányos (teljes körű) akadálymentesítés megvalósítása, és a célcsoport életkörülményinek javítása, az érintettek körének szélesítése

A HH/HHH/SNI gyerekek nevelési és fejlesztési körülményeinek javítása, integrációjuk elősegítése

A célcsoport esélyegyenlőségi helyzetének javítása

Az egészséges, motiváló környezet teremtése tetőterasz kialakításával

A környezettudatosság növelése és a természet-közeli nevelés feltételeinek megteremtése zöldtető és őshonos növényzet telepítésével, környezeti nevelést szolgáló eszközök beszerzésével

A települések népességmegtartó képességének javítása, a migráció csökkentése

Az energetikai korszerűsítéssel az energiafelhasználás és a működési költségek fajlagos csökkentése, az intézmény gazdaságos működésének elősegítése, a CO2 kibocsátás csökkentése, az energiafüggőség és az éghajlatváltozás mérséklése