Copyright                                                                                                Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. (PVF Kft.)                                                                Impresszum

Pesterzsébet Városfejlesztő Kft.

1203 Budapest, Baross utca 40-42.

Tel.: +36-1/284-7064

+36-1/720-5219

Fax: +36-1/285-6316

Email: varosfejleszto@pvf.hu

Web: www.pvf.huÜgyfélfogadás:

Hétfő: 13:30-17:00

Szerda: 8:15-16:00

Péntek: 8:15-12:00

Aktuális hírek


Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása


KMOP-3.3.3-11-2011-0065


1. kép: A kihelyezett napelemek (készítette: PVF Kft.)


1.1. Projektadatok

Projekt neve: „Megújuló energiahordozó felhasználás növelése"/"A soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai fejlesztése

Megvalósulás helyszíne: 1237 Budapest XXIII kerület, Sportcsarnok utca 2.

Azonosító szám: KMOP-3.3.3-11-2011-0065

A pályázó: Budapest Főváros, XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata

Teljes elszámolható költség: 21 387 500 Ft

Saját forrás mértéke: 3 208 125 Ft

Megvalósítás pontos dátuma: 2013.03.14.


1.2. A pályázat története

A pályázat benyújtása: 2011. szeptember 06.

A pályázat befogadása: 2011. szeptember 15.

A pályázat támogatása: 2012. január 30.

Támogatási szerződés megkötése: 2012. augusztus 10.

A pályázat megvalósításának kezdete: 2012. szeptember 28.

Műszaki átadás: 2013. február 28.

A pályázat megvalósításának záró napja: 2013. március 31.


A Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum (1237 Budapest XXIII kerület, Sportcsarnok utca 2.) alatti földterület a pályázó Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának (1/4 részben) és Budapest Főváros Önkormányzatának (3/4 részben) közös tulajdonában áll. Maga a fejlesztés tárgyát képező felépítmény (sportcsarnok) azonban a pályázó Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 100%-os tulajdonában van.


2. kép: Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum (készítette: PVF Kft.)A műszaki beavatkozási tervdokumentáció készítését megelőző energetikai felmérés megállapította, hogy az épület energetikai tényezői nem megfelelőek. Az épület állaga jó, azonban az épület energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján csupán az D kategóriába sorolható, ezért alátámasztó energetikai számításokkal meghatároztuk, hogy lehetne az épület energetikai mutatóit javítani, az üzemletetési költségeket optimalizálni, csökkenteni.

3. kép: A napelemek illeszkedése (készítette: PVF Kft.)


Az épület teljes villamos energia ellátása a pályázatot megelőzően az ELMŰ NYRT. közcélú villamos hálózatáról történt, földkábeles csatlakozással. Az áramszolgáltatói kábelek fogadása a külső 0,4 kV-os főelosztó berendezésben valósul meg. A korrekt elszámolás biztosítására a napelemek beüzemelését követően a meglévő digitális fogyasztásmérő berendezés lett átkalibrálva, ezáltal a fogyasztási időszakon belül az épület villamos energia felhasználása pontosan mérhető. Az áramszolgáltatói elszámolási fogyasztásmérés impulzusadós, teljesítménydíjas.

Az intézmény éves villamos energia felhasználása átlagosan 35 000 kWh. Az épület világítási, és technológiai fogyasztói mintegy 84 kW egyidejű villamos energiát igényelnek. Az épület megtáplálása a külső főelosztó, és az épület közé telepített 0,4 kV-os földkábellel valósul meg. Az épület feszültségmentesítése egy főkapcsolóval, valamint szakaszosan, a belső főelosztó berendezésből történik.