Copyright                                                                                                Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. (PVF Kft.)                                                                Impresszum

Pesterzsébet Városfejlesztő Kft.

1203 Budapest, Baross utca 40-42.

Tel.: +36-1/284-7064

+36-1/720-5219

Fax: +36-1/285-6316

Email: varosfejleszto@pvf.hu

Web: www.pvf.huÜgyfélfogadás:

Hétfő: 13:30-17:00

Szerda: 8:15-16:00

Péntek: 8:15-12:00

Aktuális hírek


A fejlesztés

A fejlesztés előtti anyag és energia áramok:
1.1. A kiválasztott technológia bemutatása


1.1.1. Műszaki tartalom, technológia leírás (fő műszaki paraméterek megadásával)


A tervezett 18,72 kWp teljesítményű közüzemi villamos hálózatra visszatápláló napelemes rendszer nagyon egyszerűen és jól működő megújuló energia felhasználó rendszer. Amikor süt a Nap és a rendszer energiát termel, a megtermelt energiamennyiséggel két dolog történhet. Vagy rögtön felhasználásra kerül a fogyasztó villamos rendszerében, ilyenkor megspórolva a villanyszámla erre az energiamennyiségre vonatkozó részét, vagy visszajut a közüzemi hálózatba. Ebben az esetben a visszatáplált energia mennyisége mérésre, és későbbi szaldó számítással, elszámolásra kerül a fogyasztó és az áramszolgáltató között.

Abban az esetben, amikor nem termel energiát a napelemes rendszer, a fogyasztó a hagyományos módon a hálózatból használ energiát, amit mér a villanyóra. A visszatáplált és a fogyasztott energiamennyiség mérhető, ami egyszerű szaldó számítással elszámolásra kerül, az adott elszámolási időszakra vonatkozóan.


A telepíteni kívánt hálózatra tápláló napelemes rendszer három fő részből áll:

napelem

inverter

termelés-fogyasztás mérő


A tervezett 96 db Himin HG-195S monokristályos napelemek megtermelik az energiát a napfény segítségével. A napelemek névleges teljesítménye 195 Wp darabonként. A napelemek által termelt energia egyenáramú, ami még nem alkalmas sem a háztartás villamos fogyasztói számára, sem a hálózatra való visszatáplálásra. Ezt az egyenáramú feszültséget a
3 db Fronius IG PLUS 70V-1típusú inverter alakítja át váltakozó, 230V 50Hz-es feszültséggé. Az inverterek névleges elektromos teljesítménye darabonként 6 500 W. Az inverterek a szükséges védelmi funkción kívül szinkronban dolgoznak a hálózattal.

A napelemek által hasznosított és az inverterek által átalakított energia az ingatlanra beérkező elektromos betáplálásnál, a meglévő 0,4 kV-os főelosztó szekrényben kapcsolódik az intézmény elektromos rendszerére. A főelosztóban lévő digitális mérőóra át lett kalibrálva, ezáltal termelés-fogyasztásmérő órává vált.


Abban az esetben, amikor a napelemek által a termelt villamos energia meghaladja az épület pillanatnyi szükségletét, a fel nem használt energia, visszatáplálásra kerül a közüzemi hálózatba. Az átkalibrált villanyóra termelés-fogyasztásmérő óra, ún. ad-vesz óra, amely képes mérni mind a bejövő, mind a kimenő energia mennyiségét, tehát a visszatermelt és a fogyasztott energiát.

A jogszabály szerint elszámolási időszakonként a leolvasott termelt, és fogyasztott energiamennyiségből egyszerű szaldószámítással meghatározzák a fogyasztást, vagy a többlettermelést. A szaldóelszámolás alapján adódott fogyasztott energia mennyiséget kell csak kifizetni, illetve a többlettermelést 85%-os fogyasztói áron fizetik ki. Jelen projekt esetében a napelemes rendszer teljesítménye úgy lett meghatározva, hogy többlettermelés ne lépjen fel.

Éves szinten a fogyasztáshoz illesztett termelői kapacitás termelt/fogyasztott energiái kiegyenlítődhetnek.1.2. Fő berendezések és jellemzőik


                                                                           

Következő oldal →