Copyright                                                                                                Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. (PVF Kft.)                                                                Impresszum

Pesterzsébet Városfejlesztő Kft.

1203 Budapest, Baross utca 40-42.

Tel.: +36-1/284-7064

+36-1/720-5219

Fax: +36-1/285-6316

Email: varosfejleszto@pvf.hu

Web: www.pvf.huÜgyfélfogadás:

Hétfő: 13:30-17:00

Szerda: 8:15-16:00

Péntek: 8:15-12:00

Aktuális hírek


A projekt várható eredményei


A Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai korszerűsítése révén az épület számára vásárolt villamos áram felhasználás 57,1%-kal csökken, mely éves szinten meghaladja a 867 e Ft-ot. A projekt az „Intézményi szektor épületállományának energetikai fejlesztésével eleget tesz a 2007-2020 időszakra megfogalmazott Magyarország energiapolitikájának,, a biztonságos, versenyképes és fenntartható energiaellátás stratégiai kereteiben megfogalmazottaknak, és a végrehajtásra vonatkozó Magyarország nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervében (NCST) foglalt célkitűzéseknek. Ezzel hozzájárul az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve (ESD) által Magyarország részére előírt 2016-ig történő energiafelhasználás csökkentési elvárásainak.A Kiotói Jegyzőkönyv értelmében, hazánkban az üvegházhatású gázkibocsátásokat 6%-kal kell csökkentenie 2008-2012 közötti időszakban. A fejlesztés megvalósításával az üvegházhatást okozó antropogén eredetű gázok közül a legnehezebb kihívást okozó CO2 kibocsátás jelentősen csökken, hozzájárulva ezzel az éghajlatváltozás mérsékléséhez.
A projekt egyik fő hatása a környezet védelme és az elkerült szennyezésen túl a pályázónál jelentkező számottevő közgazdasági hatás. A hatások közül kiemelt szerepet kapnak a használónál jelentkező hasznok, hiszen a projekt révén a használó jelentős anyagi áldozatvállalás alól mentesül.
6. kép: Fenntartható fejlődés - illusztráció (forrás: www.alternativenergia.hu)
Az érintett épületek energetikai felújításán keresztül a projekt közvetlen eredményei:

Az ÜHG-kibocsátás változás (CO2 ekv) 18,69 t/év csökkenést jelent

A 18,72 kWp névleges teljesítményű 96 db napelemből álló napelemes rendszer installálása révén évi 20 000 kWh villamos energiatermelés valósul meg

Az éves üzemeltetési költség csökkenése meghaladja a 867 e Ft-ot

Célcsoport (oktatási, sport és) életkörülményei jelentősen javulnak


Az érintett épületek energetikai felújításán keresztül a projekt közvetett eredményei:

Javul a pályázó gazdasági háttere

Javul a Város lakosságmegtartó képessége

Javul a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete

A fenntartható fejlődés elősegítése

Szemléletváltás elősegítése a fenntartható fejlődés területén

Közreműködés az éghajlatváltozás mérséklésében

Energiafüggőség csökkentése

Az ország versenyképességének javítása