Copyright                                                                                                Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. (PVF Kft.)                                                                Impresszum

Pesterzsébet Városfejlesztő Kft.

1203 Budapest, Baross utca 40-42.

Tel.: +36-1/284-7064

+36-1/720-5219

Fax: +36-1/285-6316

Email: varosfejleszto@pvf.hu

Web: www.pvf.huÜgyfélfogadás:

Hétfő: 13:30-17:00

Szerda: 8:15-16:00

Péntek: 8:15-12:00

Aktuális hírek


Miért volt szükséges az épület energetikai fejlesztése?


A Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum működési költségei igen magasak és jelen gazdasági körülmények között egyre nehezebb ezek kigazdálkodása, ezért az Önkormányzat a költségek racionalizálását tűzte ki célul.  

Az energetikai felmérést követően egyértelműen kimutatható, hogy az épület villamos energia fogyasztása a kihasználtság intenzív növekedésével arányosan emelkedik. Az építmény hőenergia felhasználása jelentős, ami 578,3 MWh hőenergia felhasználást jelent éves szinten. Ezt a fűtési, a központi szellőztetés és a HMV előállítás hőenergia igénye adja.

4. kép: A napelemek térbeli látványa (készítette: PVF Kft.)


Az épület primer hőenergia ellátása vezetékes földgáz hálózatról történik. A magas hőenergia felhasználás miatt az épület fűtése nem gazdaságos. Az épület energetikai racionalizálását sem a pályázó önkormányzat, sem a fenntartó Soroksári Torna Egyesület nem volt képes önerőből megvalósítani.

A projekt elsődleges célcsoportja a sportcsarnok valamennyi diákja, látogatója és dolgozója. A fenntartási időszakban a projekt közvetlen célcsoportja megközelítőleg 250 ezer főt jelent.5. kép: A napelemek elhelyezkedése (készítette: PVF Kft.)


A projektjavaslat megvalósítása a beruházással érintett településen biztosítja a sportoktatást és az egészséges életmód közösségi feltételeit biztosító közösségi tér kialakulását szolgáló környezet létrejöttét. A projekt környezeti hatásterülete azonban nemcsak az érintett épületeire terjed ki, mivel Magyarország energiafelhasználásának közel 80%-a importból származik, ezáltal a projekt által megvalósítani kívánt energiafelhasználás csökkentés – kismértékben ugyan, de – az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását szolgálja.

Az oktatási környezet javításával az önkormányzat növeli a kerület értékét, fokozza a kerület lakosságmegtartó képességét.